คาถาชนะมาร คาถาป้องกันภัย แคล้วคลาดจากอันตราย


คาถาชนะมาร เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน หรือนอกบ้าน บนท้องถนน รวมไปถึงอันตรายที่อาจเกิดจากคน หรือสัตว์ต่างๆ และเชื่อว่าเมื่อสวดภาวนาเป็นประจำทุกวันจะเป็นมงคลกับชีวิต

คาถาชนะมาร (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

และสวดคาถาชนะมาร 9 จบ
ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *